Övningarna

Artistisk Mental Träning

12 veckors träning

 


1.  sid 85  Muskulär avslappning 7´58

2. sid 87 Mental avslappning   9´02

3. sid 93 Att stärka självkänslan 10´15

4. sid 101 Att stärka självförtroendet 11´18

5. sid 114 Stärkt motivation genom förebilder 6´50

6. Repetition

7. sid 117 Vad vill jag odla 10´42

8. sid 129 Visualisering projekt 3´59

9. sid 137 Förberedelse för övning 5´46

10. Repetition

11. sid 138 Visualisering konsert 4´58


Totalt 72 minuter


Sidhänvisningarna  är till boken Musikaliskt flöde.


Lyssna under fliken 9 ljudspårHitta ditt eget sätt


Övningarna ska ses som modeller som var och en efter hand gör till sina. Lyssna på övningarna så länge du känner du har nytta av dem. När du fått in modellen och meningen med övningen kan du själv guida dig i din egen takt och på ditt eget sätt. Känn dig lugn och trygg i att det är du själv som bestämmer hur du vill använda övningarna.

Musikaliskt flöde -

artistisk mental träning

för scen och utbildning


Gehrmans förlag

Beställ


Inspelningarna av övningarna finns att få tillgång till på tre olika sätt:


1. Gå till fliken

9 ljudspår lyssna och ladda ner.


.Länkar:

Gehrmans

Sensus

Skandinaviska Ledarhögskolan

3. Beställ