Teotalk

”Någonstans finns alltid musiken”


I stora delar av den klassiska musiken finns en värdefull skatt för alla. I den kan vi, om vi tillåter den, möta många sidor av livet och oss själva. Det konstnärliga språket hjälper oss att komma närmare glädjen, sorgen, hoppet, meningen och samspelet med andra. I oss finns kanske strängar som ännu inte börjat vibrera som musik kan få i svängning, en öppning för Gudskontakt.

 

Det finns i musiken och livet en skillnad mellan det enkla och det förenklade, ett tankespår jag utvecklar i min föreläsning, så också tankar om prestation och tävling kontra djupupplevelse. Kammarmusiken är för mig en modell för det icke ledarledda samspelet där alla medverkande leder och låter sig ledas.

 

Att få växa som av sig självt som person och artist är ett mål i undervisningen. Att se sammanhang som ingen tidigare sett eller formulerat motiverar och driver mig vidare.

 

Kjell Fagéus är musiker som ägnat hela sitt yrkesliv till att spela klarinett och undervisa - coacha.

Han har varit soloklarinettist i Kungl. Hovkapellet under många år och i arbetat som kammarmusiker och solist nationellt och internationellt. Kjell medverkar på många uppskattade CD som solist eller kammarmusiker.

 

Han har skrivit två böcker med tillhörande träningsprogram och föreläst vid alla Musikhögskolor i Sverige plus i Kina, Iran, Tyskland, USA, Colombia med flera länder. Han har också deltagit i forskarutbildning vid Dialogseminariet KTH och blivit publicerad i vetenskapliga tidskrifter kring ämnet ”Autodidakt”. Kjell har ett mångårigt samarbete med ledarskapsutbildningen vid Stockholms universitet där musikers yrkeskunnande blivit i centrum.