Seminarier

Seminarier


Seminarier och introduktion i Artistik Mental Träning ges i olika sammanhang och till olika yrkeskategorier. Seminarierna är riktade till musikhögskolestuderande och lärare, lärare vid kommunala musik och kulturskolor, rektorsutbildningen vid universitet, professionella kyrkomusiker och ledare inom hälsa och idrott. Konceptet anpassas till de olika yrkesgrupperna men följer ett gemensamt spår som är allmängiltiga i frågor kring mentala och emotionella processer.


Ett flertal studenter vid olika Musikhögskolor i landet har valt att skriva C-uppsats med "Musikaliskt flöde" som underlag.

Musikaliskt flöde -

artistisk mental träning

för scen och utbildning


Gehrmans förlag

Beställ


Inspelningarna av övningarna finns att få tillgång till på tre olika sätt:


1. Gå till fliken

9 ljudspår lyssna och ladda ner.Länkar:

Gehrmans

Sensus

Skandinaviska Ledarhögskolan

3. Beställ