Kjell Fagéus CV

Kjell Fagéus

Kjell är klarinettist som många år arbetat som orkestermusiker bl.a. som soloklarinettist i Kungl. Hovkapellet Operan Stockholm 1976-90. Han har framträtt som solist och kammarmusiker vid otaliga turnér och festivaler nationellt och internationellt. Kjell har också spelat in ett stort antal CD och varit innehavare av Konstnärsnämndens stora arbetsstipendium 1998-08.


Utöver sin yrkesroll som musiker har Kjell odlat ett pedagogiskt och filosofirskt intresse som efter många år av studier och arbete med kurser, seminarier och enskild coaching generarat boken Musikalliskt flöde.


Den musikaliska utbildningen skedde vi Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med solistdiplom, pedagogexamen och jetong. Därefter vid Juilliard School of Music i New York. Ett års studier i N.Y. ledde till ett stort engagemang och intresse för mental träning.


Kjell har givit kurser vid flera högskolor både för studenter och professionella musiker inom alla genrer. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Örebro Musikhögskola, Piteå Musikhögskola, Operahögskolan och kurser i arrangemang av SAMI (Sveriges och artisters Intresseorganisation.)


Seminarierhar genomförts vid Malmö Musikhögskola, Göteborgs Universitet, Ingesunds Musikhögskola Bollnäs folkhögskola, Vadstena folkhögskola, Lunnevads folkhögskola m.fl. Internationellt  bla i Kina, Kosovo, Tyskland, USA och Colombia.


Utbildningen i mental träning vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro 1993-97 omfattade ett stort fält av olika psykologiska och praktiska aspekter på personlig och yrkesmässig utveckling. PUMT- kursen (Personlig utvecling genom mental träning.) PTL (pers-team och ledarskapsutbildning.) Avspänningspedagog, ICC-coach mm. Dessutom ägnade sig Kjell åt forskarstudier under flera år vid Dialogseminariet KTH.


info@amt.yt


Musikaliskt flöde -

artistisk mental träning

för scen och utbildning


Gehrmans förlag

Beställ


Inspelningarna av övningarna finns att få tillgång till på tre olika sätt:


1. Gå till fliken

9 ljudspår lyssna och ladda ner.
3. Beställ